Oplev gjellerodde med istidens øjne

På Gjellergaard oplever du hvilke kræfter, der har været på spild.

læs om gjelleroddes udvikling

Landskabet

Det at beskrive Gjellerodde gennem tiderne fra istiden er behæftet med megen usikkerhed. Det skyldes bl.a. den helt specielle natur denne odde har.

Lad os prøve at male et billede af sognets og især Gjelleroddes tilblivelse. Vi skal ca. 10.000 år tilbage til den sidste del af den sidste istid.

Over det meste af Danmark var der et islag, der var omkring ½ km tykt.

Isen var ved at smelte på grund af klimaændringer. Iskanten stod ved bakkerne over det nuværende Gjellerodde. Der var smeltevand overalt. Det dannede floder, hvor det var muligt og søer, hvor der var plads. Alt stod i opbruddets tegn, det var ét langt forår med en voldsom energi i sig.

Ser du i dag ud af vinduerne på Gjellergård mod sydvest, så møder dit blik 40-50 meter høje morænebanker, som isen har skubbet foran sig.

Ser du mod nord, ser du Limfjordens smukke farvand.

Disse to udsigter fortæller på hver sin måde om isens magt og fald; de er vidnesbyrd om den sidste istid for ca. 10.000 år siden. Bakkerne mod sydvest er resultatet af isens sidste voldsomme kamp mod temperaturstigningen.

Derefter foregik isens retræte i Danmark , hvor den satte sine spor for eftertiden. Den trak sig tilbage samme vej som den var kommet herned: via Norge og Sverige. Den efterlod sig sten i morænen og på bunden af smeltevandsfloder og -søer, de synlige beviser på, at isen kom nordfra.

Limfjorden incl. det senere Gjeller Odde blev en del af det yoldia-hav, som dækkede store dele af det nuværende Danmark

Kortet viser isens sidste grænse, inden den smeltede bort for 10000 år siden. Man kan se hvordan den mod vest starter ved Trans, går mod øst ind til den jydske højderyg, som den følger mod syd ned egnnem Danmark.

Billedet er udlånt af Lemvig Museum, og hvis du vil vide mere om istiden, som findes der en meget informativ udstilling på Minimuseet på Bovbjerg i Kystinspektoratets røde bygninger.

KRUMODDEDANNELSE

Med isen forsvandt også dens kulde og dens tyngende vægt.

Vægten af 1 m3 is er ca. 1 ton. Hvis vi regner med et isdække på ½ km giver det således en vægt på ca. 500 tons/m2. Befriet for denne vægt begynder havbunden efterhånden meget, meget langsomt at hæve sig.

Også Gjeller Odde hævede sig på denne måde op over havoverfladen. Vi har forskellige vidnesbyrd i historisk tid om Gjeller Odder, der peger i retning af at den først har karakter af en ø.

Et sted benævnes den faktisk: Gjellerø. Den har måske været landfast med baglandet ved lavvande.

På en travetur fra Limfjorden hen over området mod Gjellersø får man en oplevelse af det marine landskab. Som en slags “mini”-revler ligger rimmer dér skiftevis med dopper (lavningerne)

Senere – efter den marine hævning – har vind og strøm dannet “krumodder”.

Krumodder er sandaflejringer, der via strømmen “indfanger” eller inddæmmer strandsøer.

De to søer Vestersø, som nu er blevet udtørret, og Gjellersø er opstået på denne måde.

Hvordan dannelsen af disse strandsøer er sket og stadigt sker kan man ved selvsyn studere ved at gå en lille tur stik mod øst fra Gjellergård. Der er en krumodde i færd med med at indsnævre en strandsø. Den yderste spids på Gjeller Odde er “en odde på.odden” Den hedder Follup Odde