Velkommen til Gjellergaard

Gjellergaard, et levende museum

Hjemstavnsgården Gjellergaard ligger på Gjeller Odde – nord for Lemvig. Den restaurerede bygning står som repræsentant for den vestjyske fiskerbondes byggestil. Den gamle del af gården fremtræder som Hjemstavnsgård, mens der i den genopførte lade er indrettet kaffestue.

Fest på Gjellergaard

Gjellergaards 2019 program

Vi er i fuld gang med planlægningen af programmet for 2019.
Vi vil inden længe offentliggøre programmet på hjemmesiden.