Bestyrelsen :
Formand: Lili Poulsen
Næstformand: Dorthe Sønderby
Kasserer: Kai Lillelund
Best.medlem: Bjarne Majlund
Best.medlem: Aage Grønne
Suppleant: Nancy Stigaard
 
Daglig leder: Niels Chr. Mejdahl Poulsen

Generalforsamling på Gjellergaard, tirsdag d. 30/4-2019 kl. 16.00

Referat.

ad 1.   Susanne Kristensen valgt som dirigent.

ad 2.   Bestyrelsens skriftlige beretning omdelt. Lili gennemgik

            beretningen. (se bilag)

ad 3.   Kai fremlagde revideret regnskab. Regnskabet godkendt

            (se bilag)

ad 4.   Budget som regnskab 2017, og kontingent uændret.

ad 5.   Bestyrelsen foreslår inden næste års generalforsamling en  

            gennemgang af vedtægterne, bl.a. med henblik på valg af

            suppleant til bestyrelsen. Nancy Stigaard valgt som suppleant,

            og hun deltager i de kommende bestyrelsesmøder.

ad 6.   Genvalg til Dorthe Sønderby og Aage Grønne.

ad 7.   Genvalg til revisorer: Susanne Kristensen og Bodil Sønderby.

             Revisorsuppleant: Jytte Brændgaard.

ad 8.   Under evt. blev fremlagt dette års arrangementsliste.

Efter generalforsamlingen havde vi besøg af Ingeborg Svennevig, som havde et fint indlæg om en besøgskalender i det vestjyske. En meget interessant beskrivelse, hvor vi alle fik “noget med hjem”.

Efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde:

Formand               Lili

Næstformand     Dorthe

Kasserer               Kai

Best.medlem      Aage

Best.medlem      Bjarne

Suppleant            Nancy

Næste bestyrelsesmøde: d. 6/6-2019 kl. 09.30.