Bestyrelsen :
Formand: Lili Poulsen
Næstformand: Aage Grønne.
Kasserer: Kai Lillelund
Best.medlem: Bjarne Majlund
Best.medlem: Lisbeth Nielsen
Suppleant: Nancy Stigaard
Suppleant  Ove Sønderby
Daglig leder: Niels Chr. Mejdahl Poulsen

Bestyrelsens beretning for Gjellergaard 2022.

Gjellergaard har i 2022 haft fuld aktivitet. Der har været pænt
besøgt i de off. åbningstider.

Aftenarrangementer: Ole Jørgensen og Henning Toft Bro trak
fulde huse, og teltet var helt fyldt op.

Friluftsgudstjenesten kunne igen fylde teltet. Det var som de
forgangne år festligt med Iben Tolstrup´s prædiken og Johanne
og Annette, som stod for den smukke musik.

Gjelleroddedag gik rigtig fint. Vi havde banko om formiddagen
og Svend Burchardt fyldte teltet til sangtime om eftermiddagen.
Folkedanserne var også med til en hyggelig svingom. Rigtig gode
stande var repræsenteret.

Så prøvede vi som noget nyt en teaterforestilling med
Teaterkredsen Limfjorden. Stykket hed: Jeg bærer med smil min
byrde. Det var rigtig godt, og teltet endnu engang fyldt til
bristepunktet.

I september havde vi besøg af Laila Westergaard. Hun fortalte
meget levende om “sine sten”. Mange var mødt op, og alle
havde en dejlig søndag eftermiddag.

Vi er endnu ikke helt med, hvad angår udlejninger til fester.
Stor tak til den trofaste frivillige skare, som bakker op om
Gjellergaard. En særlig tak til Lilly Vejlby for at overtage bagning
af kringlerne.