Bestyrelsen :
Formand: Lili Poulsen
Næstformand: Dorthe Sønderby
Kasserer: Kai Lillelund
Best.medlem: Bjarne Majlund
Best.medlem: Aage Grønne
Suppleant: Nancy Stigaard
 
Daglig leder: Niels Chr. Mejdahl Poulsen

Bestyrelsens beretning for Gjellergaard 2021.

Endnu et år i coronaens tegn.

Vi valgte først at åbne søndag d. 6. juni.
De to første aftenarrangementer , Ole Jørgensen og Biskop Henning Toft Bro
blev udsat til 2022.

Endnu en bog forfattet af Ib Brændgaard: Gjelleroddes og Gjellergaards udvikling 2. Stor tak til Ib for på denne måde at hjælpe Gjellergaards økonomi. Bøger indkøbt for kr 20000,-, sponseret af Jysk Energi.

Der blev arrangeret snapsetur 5. juli. Vi var ca 30 personer, og vi havde en rigtig hyggelig aften, med afslutning i teltet med lidt mad og dertil snaps. Medvært var Bent Dissing.

Friluftsgudstjenesten d. 25. juli var godt besøgt som sædvanlig. En rigtig dejlig
tilbagevendende begivenhed. Gudstjenesten var tæt på aflysning, da Iben Tolstrup
aftenen før fik konstateret corona.

Velvillighed fra Erik Bitsch gjorde, at arrangementet kunne gennemføres. Dejligt, når viljen er til stede.

D. 15. august en hyggelig Gjelleroddedag. Besøg af vægterne fra Lemvig, musik af
Alice, Dreas og Sonja. Forskellige salgsboder.

D. 17. august havde vi besøg af kgl. chauffør Søren Sørensen, der fortalte meget
levende om hans tid i kongehuset.

D. 31. august havde vi en hyggelig høstfest med folkedans. Afsluttet med æbleskiver.

Grundet en gave på kr. 50000,- fra en anonym giver( og til brug i driften) kom
Gjellergaard “helskindet” ud af året .

Næsten alle fester aflyst p.g.a. coronarestriktionerne.

Stor tak til den trofaste, frivillige flok, der trods restriktioner beredvilligt stiller op.
Uden jer kan tingene ikke lade sig gøre.