Velkommen på gjellerodde

Mød den unikke fauna der både rummer planter og dyr ved sø og strand.

Sådan har gjellerodde udviklet sig

Området er ca. 180 ha. Det består af strandvolde, krum-odder, strandenge og søer – skabt af material-vandring og landhævning.

Mod nord består vegetationen af marehalm, hyben og havtorn. Heden er præget af revling, græsser og klokkelyng. I græsset løber den sjældne birkemus, haren trykker sig i græsset, og ræven kommer oftest frem om aftenen.

Gjellersø – ca. 70 ha – er oprindelig en bugt, der ved materialvandring vestfra er blevet afspærret og omdannet til en strandsø. På søen og ved bredden ser man knopsvane, blishøns, gråand, rødben, alm. ryle, stor præstekrave og strandskade.

1638

I præsteindberetningen omtales Gjellerodde som Gelløe = en gold, gruset strandbred.

1839

I sognets fattighus “Bækhus” boede 3 familier. I januar brød Vesterhavet ind i Limfjorden og isolerede “Bækhus”. Beboerne måtte søge tilflugt på loftet, inden de kunne reddes. En ko blev reddet op på et bord, men fårene druknede. Huset blev skyllet væk.

I de to søers ferske vande havde Tørring-boerne siden Arilds tid drevet helt-fiskeri i ugens søgnedage og de fattige husmænd søndag (dag og nat). Helten var en væsentlig del af den daglige kost. Ved stormfloden blev vandet så salt, at helten forsvandt og kun ålen kunne leve i søerne.

1869

Gjeller Sø og Tørring Vester Sø (Vadskjærgaard Søe) overtages af et aktieselskab, som inddæmmede og forgæves søgte at udtørre søerne.

1871

Et interessent-selskab køber søerne og lader dem gro til med rør, hvilket bragte et stort udbytte.

1895

Stormflod og digebrud.

1901

I “Jyllands-posten” kan man 3. sept. læse, at lodsejerne med proprietær Agger, Vadskjærgaard, som formand har indgivet andragende til Rigsdagen om hjælp til at opføre en dæmning til værn mod oversvømmelse af de store engdrag, der under stormfloden i 1895 blev oversvømmet, hvorved lodsejerne led betydelige tab.

1956

Vestersø udtørres.

Flot billede af Gjellerodde

Her er flot overblik over Gjellerodde, med udsigt til Harboøre og vesterhavet – nederst herregården Kabbel

Gjellerodde – nederst herregården Kabbel