Hjemstavnsgården Gjellergaard
Historien om Pastor Fogh

Pastor Fogh


Pastor Fogh (Embedsperiode 12. juni 1847- 8. sept. 1886)

er den sognepræst, der har været her længst tid. Han var en "stærk mand af sind og krop", dygtig landmand, men det siges, at han havde "ikke megen interesse for det præstelige".

Han skal have været noget stridbar, men blev anset for at være en klog mand til råd og dåd. I de senere år havde han hjælpepræst, og hans kapellaner var betydelige mænd, som satte spor på egnen.

Conrad Balthazar Theodor Fogh 6. febr. 1812 i Græse.

Forældre: Sognepræst i Ferslev V. Benjamin Fogh, død 1829 og hustru Christiane Frederikke.

Studium: Embeds stud. priv. 1831
C: nov. 1836
Lærer på Søetatens drengeskole
Afsked. 8. september 1886
Død 12. nov. 1894

~ viet 3. april 1848 til Johanne Strøm, * 20. aug. 1813, Pæregaard, Tranekær
? 25. jan. 1895

Forældre: Proprietær & ejer af Dyrupgaard, Sanderum. Peder Strøm & hustru Birgitte Riber af Adr. Næraa - Aa
søstre ~Tap, Vejslev

Hjælpepræster hos pastor Fogh

1876-79: N.C.C. Tranbjerg
1880-83: Povlsen (stiftede senere Valgmenigheden i Lemvig; Johanneskirken)
1883-84: E. Kjær
1884-86: Adjunkt, L. Hansen.
Artikler

Toerring Sogn
Toerring Sogns historie som beskrevet i bogen "Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder"

Historien om Pastor Fogh
Pastor Fogh er den længst siddende sognepræst for Toerring Sogn

Familierne på Gjellergaard
Læs om de forskellige familier der beboede Gjellergaard.