Vegetationen på Gjellerodde

Gjeller Oddes vegetation fortæller historien om, hvordan planterne gennem 7000 år omdanner landskabet fra hævet havbund til lynghede.

På Follup Odde, helt nede i strandkanten, undertiden dækket af vand, i den strandsø, der er under dannelse finder mankveller, som har specialiseret sig i at kunne trives i saltholdige vandområder; den opsuger saltet og udskiller det igen. Kveller er den del af fødekæden, som bløddyrene nyder godt af.

Få meter længere mod vest har bl.a. hjelme, marehalm og stargræs fået fat. Disse planter standser sandfygningen og danner så meget læ, at revlingen med de små sorte bær kan slå rødder.

Længere inde på odden - på strandheden - dukker lyng. og rensdyrlav op som tegn på, at vegetationen nu begynder at nærme sig nutiden.

Af andre planter, man støder på langs stien inde på odden, kan nævnes:

?
Kveller Strandmælde Gåsefod Strandsennep Ensian
Kveller Strandmælde Gåsefod Strandsennep EnsianPlantagen mod nord er - som navnet også siger - gjort af menneskehånd, og er altså ikke en naturlig vegetationsform. Trævækst i den størrelsesorden ville aldrig have haft en chance på Gjeller Odde, og "bølgerne har gået højt" i diskussionen om, hvorvidt plantagen skulle fældes for at bevare oddens oprindelige natur.