Gjellerodde fortalt af Svend Madsen

1695-98 var der en retssag mellem Tørring`s bønder og ejeren af Vadskjærgård. Han hævdede at eje Gjellerodde og Tørring må. Sagen startede i underretten og fortsatte i landsretten og sluttede i overretten, som gav Tørring`s bønder retten til de omtalte områder.

I en præsteindberetning fra 1638 kaldes området for Gjelløe, hvilket betyder gold,gruset strandbred.

I 1872 får pastor Fog tilladelse til at sælge 9d til Josef Madsen, Lykkesgård.

1877 køber opsynsmand Anders Nielsen 9d. Han er gift med Ingrid Carlsdatter. 1891 begår han selvmord. 1894 overtager sønnen, Carl Frederik Nielsen 9d ( Kongen af Gjellergaard ). 1931 overtager en søn, Josef Marinus Nielsen 9d.

1938 sælges 9d til slagtermester Anders Pedersen Volder. 1944 overtager faderen, kreaturhandler Peder Volder 9d.

1948 køber Lemvig Kommune 9d, som udlejes til borgmester August Nielsen og møbelhandler Magnus Holm. 1970 - 9o er 9d udlejet til Karen og Arne Dahl.

I 1991 overtager foreningen Gjellergaard 9d.

1869 forsøgte man at afvande søen. Det mislykkedes. Halvøen er på 180 ha og består af strandvolde, krumodder, strandenge og strandsøer, rimmer og dopper. Ved østenden dannes der en halvø, der på et tidspunkt når land. Det er en rimme. Inden for bliver der en sø, som nok ender med at blive en dopper.

Søen er på 70 ha og var oprindelig en bugt. Men ved aflejring blev det til en sø.

Fra Arilds tid fiskede Tørring`s landmænd her. Husmændene fiskede om søndagen. I 1839 skyllede der saltvand ind i søen og dræbte alle fisk. Det har formodentlig været helt.

Der var en fattiggård herude. Der boede 3 familier. Ved oversvømmelsen i 1839 reddede de sig op på loftet. De fik koen op på et bord, men en del får druknede. I 1956 udtørres Vestersø.

I katolsk tid var der et fattighus ved V. Kallesø. Beboerne var spedalske. I det nordvestlige hjørne af Sdr. Vinkel var der et hus, der tilhørte Vestervig Kloster.Her gik de spedalske over og fik den hellige nadver. Ejeren af V. Kallesø fortalte mig, at da han købte gården, sagde ejendomsmægleren, at han skulle regne med, at han ikke ejede det hele. På hans kort kunne vi se, at der var et felt, han ikke betalte skat af. Det er nok der, huset lå. Tørrings bønder specialiserede sig i at opdrætte heste. De skulle være sorte, og når de var 3 år, blev de solgt, en del til Tyskland. Til sidst var Nr. Kallesø alderdomshjem.

Ovenstående fortalt af pens. overlærer Svend Madsen.