De første tegn på liv

Perioden efter den sidste istid for 10.000 år siden efterlod hele Danmark i kaos. I dette kaos kunne hverken mennesker, dyr eller planter overleve. Vi skal et par tusinde år frem , før vi finder spor, der fortæller at kaos er ved at slutte.

Det har været en barsk tid dengang. Odden har sandsynligvis været en ø, og landskabet vi kender i dag omkring Gjellersø, er af senere dato.

Dannelsen af dette landskab er sandsynligvis startet for ca. 1000 år siden.

Der verserer en interessant "teori", der indtil nu ikke er blevet afkræftet. Den går ud på, at vinden omkring år 1000 var overvejende østlig. Vi ved jo af erfaring, , at vinden i vores tid er overvejende vestlig. Den kendte historiefortæller Palle Lauring skrev for ca. 20 år siden, om bl.a. dette vindskifte, og det lykkedes ham, at få det udsagn fra metrologerne, at man ikke kan afvise rigtigheden.

Hvis teorien er rigtig, giver det en god forklaring på dannelsen af Gjeller Odde og Gjellersø, som vi kender det i dag.

Men tange eller ø., så møder vi den næstældste stenalderkultur Ertebøllekulturen på nordstranden af Gjeller Odde. Den kultur er ca. 7000 år gammel.

Der er på nordstranden fundet 4 bopladser, på skitsen markeret som nr. 52, 53, 54 og 55. Fundene er primært gjort af beboere på Gjeller Odde.

De fleste af fundene kan findes i Lemvig museums meget fine samling.

Første Livstegn

Menneskene, der levede herude, var jægere og samlere, og de fund der er gjort viser tydelig dette. Det er alle sammen meget primitive redskaber, der har været velegnet til jagt med spyd, bue og pil.

Der er ingen tvivl om, at det jægerne gik efter, var de rige forekomster af skaldyr og fisk. Selve jagten er foregået inde i landet.

Hvor lang tid der var egentlige bopladser på Gjeller Oddes nordstrand er uvist; men selve Ertebøllekulturen varede ca. 500 - 600 år.

Kulturen ændredes successivt og fik efterhånden bondekulturens elementer i sig, og dermed var det slut med at leve det barske liv på odden.

Der er der ikke fundet spor af bopladser på Gjeller Odde fra tiden derefter. Odden egner sig simpelthen ikke til agerdyrkning.

Vi må hoppe Bronze- og Jernalder over, ja vi skal frem til Historisk tid, før vi igen finder spor - ikke af beboelse, men andre tegn på menneskelige aktiviteter. Faktisk skal vi efter vikingetiden omkring år 1000.

Så Gjeller Odde har næppe været særlig attraktiv for mennesker før vi kommer op omkring 1500 eller 1600 tallet. Historien herom finder du andersteds på Gjellergårds hjemmeside.